top of page
Regulament concurs

I. Organizatorul şi locaţia concursului ”8 Martie”

1.1. Organizatorul concursului ”8 Martie” este S.C. Dermasilk S.R.L.,

societate română, cu sediul în oraşul Cluj Napoca, jud. Cluj, str. Constantin Brancusi, nr. 56, ap 6 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J12/2259/08.05.2017, cod unic de înregistrare 37522496.

1.2. Concursul ”8 Martie” va fi organizat pe conturile de Facebook și Instagram ale Dermasilk Cluj și va fi numit în continuare în ”Concurs”

 

II. Durata concursului

2.1. Concursul ”8 Martie” va începe în data de 01.03.2021 şi se va finaliza la data

de 07.03.2021.

 

III. Dreptul de participare

3.1. Au drept de participare la concurs numai persoanele fizice care vor distribui postarea, vor aprecia pagina de Facebook Dermasilk Cluj și vor eticheta o minim o încă persoană.

3.2. Au drept de participare la acest concurs toate persoanele care îşi pot demonstra

identitatea prin prezentarea B.I./C.I. sau a paşaportului, în cazul persoanelor

nerezidente.

3.3. Nu pot participa la acest concurs administratorii, angajaţii societăţilor și colaboratorii firmei organizatoare.

3.4. Fiecare Participant la Concurs este de acord şi îşi asumă prevederile prezentului regulament.

3.5. Pentru a participa la prezentul Concurs, Participanții trebuie să dețină un cont de Facebook valid, precum și să respecte prevederile prezentului Regulament. SC Dermasilk SRL nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de Participanți și nici pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

3.6. Înscrierea în activitatea promoţională se poate face doar personal.

3.7. O persoană se poate înscrie doar o singură dată la această activitate promoţională.

3.8. Va exista un singur câștigător și un singur premiu în cadrul prezentei activităţi promoţionale.

3.9. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia şi eventuale materiale filmate cu câştigătorul acestui Concurs. Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus, precum şi a imaginii participanţilor la acest Concurs nu vor fi de natură de a crea niciun fel de obligaţii, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.

 

IV. Mecanismul de desfășurare al concursului

4.1. Pentru înscrierea la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor:

a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de participare menționate mai sus.

b) Înscrierea la Concurs trebuie să se realizeze în perioada 01.03.2021-07.03.2021.

4.2. În vederea înscrierii, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:

1. Share la postare.

2. Like la pagina de Facebook Dermasilk Cluj.

3. Tag la minim încă o persoană.

Îndeplinind condițiile de mai sus, Participantul va intra automat în extragerea din data de 08.03.2021, atunci când se va desemna și câștigătorul concursului.

 

V. Descrierea premiilor şi acordarea lor

5.1. Câștigătorul va fi desemnat în data de 08.03.2021.

5.2. În vederea desemnării câștigătorului, Organizatorul va folosi platforma online

commentpicker.com.

Dacă la verificarea finală, câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat și se va realiza o nouă extragere.

Numele câștigătorului va fi publicat de către Organizator pe pagina de Facebook, în data de 08.03.2021, pe pagina noastră de facebook.

După postarea anunțului cu numele câștigătorului, acesta va fi contactat prin mesaj privat și se vor stabili toate detaliile pentru a intra în posesia premiului. Intrarea în posesia premiului se va face în baza actului de identitate B.I./C.I. sau a paşaportului.

În cazul în care câștigătorul nu răspunde la mesajul privat până în data de 15.03.2021, premiul va rămâne în proprietatea Organizatorului, câștigătorul nemaiavând posibilitatea de a emite pretenții cu privire la acesta.

 

5.3. Premiul care va fi oferit persoanei care îndeplinește condiţiile de participare este un voucher în valoare de 1000 de lei constând în servicii la Dermasilk Cluj Napoca.

5.4. La Concurs participă doar persoanele care întrunesc toți pașii necesari înscrierii la acesta.

5.5. Odată cu participarea la Concursul ”8 Martie”, Participantul este de acord cu

prevederile prezentului regulament. De asemenea, Participantul este de acord să îi fie utilizată imaginea în scopuri promoţionale pe canalele de promovare interne sau externe, presă, prin mijloace printate, video şi audio legate de acest Concurs, în condițiile GDPR.

5.6. Odată cu înmânarea premiului, reprezentantul SC Dermasilk SRL va prezenta şi va pune la dispoziţia Participantului regulamentul Concursului. Astfel, prin ridicarea premiului, Participantul îşi asumă prevederile prezentului regulament.

5.7. Odată cu ridicarea premiului, câştigătorul declară că nu se încadrează în prevederile specificate la punctul 3.3. al prezentului regulament care nu le dă drept de participare la Concurs. În cazul în care condiţiile vor fi îndeplinite, câştigătorul va fi validat şi i se va oferi premiul corespunzător.

 

VI. Confidenţialitatea datelor

6.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Regulamentul GDPR, pentru îndeplinirea acțiunii de marketing. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câştigătorul premiului Concursului îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului.

6.2. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor.

6.3. Datele cu carater personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

 VII. Dispoziții finale

7.1. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

7.2. În cazul în care organizarea Concursului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a decide, după caz, încheierea sau

prelungirea acestuia.

7.3. Premiul neacordat, indiferent de motiv, va rămâne în proprietatea Organizatorului, careşi rezervă dreptul de a-l folosi după cum crede de cuviinţă.

7.4. Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe www.dermasilkcluj.ro.

7.5. Concursul se va derula în condiţiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

7.6. SC Dermasilk S.R.L. îşi rezervă dreptul să modifice prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi.

SC Dermasilk SRL

bottom of page